Byggeteknik for arkitekter

kr. 21.500,00
(ekskl. moms)
kr. 26.875,00
(inkl. moms)
- Arkitektur er byggeteknik - og byggeteknik er arkitektur:

Det er i den konkrete udførelse, at arkitektoniske intentioner omsættes til fysisk formgivning. Viden om konstruktive forhold, bygningsdele, knudepunkter og materialeegenskaber er derfor helt nødvendig for at beherske sine arkitektoniske virkemidler.


Tematisk bevæger uddannelsen sig fra den store skala og de tidlige valg omkring disponering og byggesystem, til de krav der stilles til bygningens vigtigste bygningsdele og videre til de bærende og karakterskabende knudepunkter. Metodisk tages der udgangspunkt i et arkitektonisk stærkt projekt, opført indenfor de seneste år. Vi gennemgår byggeriet med de udførende arkitekter og regner baglæns på, hvorfor projektet ser ud, som det gør - og hvordan den arkitektoniske fane blev holdt højt under de mange og ofte komplicerede valg undervejs.

Deltagerne får struktureret byggetekniske begreber og problemstillinger og styrket de byggetekniske kompetencer, og bliver herigennem i stand til at inddrage dem i projekteringen.

Både byggeprocesser, mængden af byggematerialer, konstruktioner, installationer og dokumentationskrav i nutidige byggerier er så komplekse, at der kræves viden om byggetekniske muligheder og begrænsninger, for at kunne planlægge et arkitektprojekt optimalt. Bygningstekniske forhold spiller dermed til stadighed mere sammen med formgivningsmæssige ønsker, og vil altid kunne inspirere til gennemtænkt og gennemarbejdet arkitektur. På uddannelsen føres du gennem hvad du bør vide:

- Hvordan møder bygningen de lovgivningsmæssige og fysiske krav?
- Hvordan vises vandet væk?
- Hvordan holdes kulden ude?
- Hvordan sikres mod brand?
- Hvordan skiftes de enorme luftmængder?
- og hvordan udføres alt dette, så løsningerne understøtter og styrker det arkitektoniske udtryk?

Uddanelsen er bygget op over 3 temamoduler á hver to dage. Undervisningen veksler mellem teoretiske input omkring dagens emne og øvelser, der relaterer direkte til undervisningen.

Udbytte
Deltagerne bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer der knytter sig til valg af bygningers konstruktioner og materialer.

På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger. Samtidig styrkes evnen til at kommunikere og samarbejde med ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og andre involverede parter.

Opbygning
Uddannelsen er bygget op over 3 temamoduler à hver to dage. Undervisningen veksler mellem teoretiske input omkring dagens emne og øvelser, der relaterer direkte til undervisningen.

Modul 1 - Bygningsdele og materialer
Lovgivning og alment fælles teknisk fælleseje
Bygningsdele og klimaskærm
Funktionskrav og myndighedskrav
Vurdering og argumentation for valg
Materialeegenskaber bæring, isolering og beskyttelse
Case: Lisbjerg Bakke af Vandkunsten

Modul 2 - Konstruktioner og knudepunkter
Tunge/lette konstruktioner
Ventilerede/uventilerede konstruktioner
Byggetekniske udfordringer i klimaskærmen og internt adskillende bygningsdele
Opbygning og udformning af konstruktioner
Opbygning og udformning af knudepunkter
Case: Sundbyøster Skole af Mangor & Nagel

Modul 3 - Disponering og kompleksitet
Statiske principper ved forskellige bærende systemer
Valg af byggesystemer og materialer til dette
Føringsveje til tekniske installationer
Komplekse normalkonstruktioner og knudepunkter
Opsamling og afslutning
Case: Kvæsthusmolen af Lundgaard og Tranberg

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til arkitekter der ønsker at kunne inddrage viden om byggetekniske og konstruktive forhold i den arkitektoniske formgivning. Kurset henvender sig til alle arkitekter med ingen eller begrænset viden om byggeteknik.

Kursusledere
Modul 1:
Sidsel Blegvad - arkitekt MAA, Blegvad Arkitekter

Modul 2:
Mette Rydahl Anker - arkitekt MAA, adjunkt Københavns Erhvervsakademi
Anne Helene Hornhaver, arkitekt MAA, lektor, Københavns Erhvervsakademi

Modul 3:
Magnus Sølvhøj Kuhn - adjunkt, Københavns Erhvervsakademi

Hertil kommer oplæg fra en række specialister.

Tid og sted
Modul 1: 9.-10 april 2019 i HUSET Middelfart
Modul 2: 13-14 maj 2019 i HUSET Middelfart
Modul 3: 11.-12. juni 2019 i HUSET Middelfart

Uddannelsen udbydes også hos Akademisk Arkitektforening i København i efteråret 2019.

Læs mere her

Varighed
6 dage

Pris
18.000 kr. for medlemmer af Akademisk Arkitektforening
21.500 kr. for ikke-medlemmer af Akademisk Arkitektforening.

Kontakt HUSET Middelfart, hvis du ønsker middag og overnatning, som fås til en særpris på kr. 795,- . Prisen gælder kun for middag og overnatning i HUSET Middelfart (først-til-mølle-princip). Ring på telefon 7012 3900 for bestilling.

Alle priser er ekskl. moms

Læs mere
Du kan læse meget mere om uddannelsen her

Arkitektforeningen, Molio - Byggeriets Videnscenter og Københavns Erhvervsakademi har i fællesskab udviklet uddannelsen.

Ret til ændringer forbeholdes.
Modul 1 - dag 1

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.30
Introduktion til kursets opbygning og kursisterne

Kl. 09.30 - 12.00
- De overordnede rammer, lovgivning og teknisk fælles eje
- Begrebet bygningsdele - bygningens vigtigste bygningsdele
- Funktionskrav og myndighedskrav. Gennemgang af funktionskrav til vigtige bygningsdele

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Bygningen baglæns:
Kim Dalgaard fra Vandkunsten præsenterer boligbebyggelsen Lisbjerg Bakke

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 15.45
- Krav til klimaskærmens forskellige lag

Kl. 15.45 - 16.00
Opsamling, afrunding og morgendagens program


Modul 1 - dag 2

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
- Myndighedskrav til bygningens konstruktioner
- Materialers fysiske og kemiske egenskaber

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
- Byggeriets materialer

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 15.45
Valg af materialer
- Udvælgelse af materialer ud fra relevante parametre

Kl. 15.45 - 16.00
Opsamling, afrunding og evaluering af modul 1


Modul 2 - dag 1

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
-Termisk isolering
- H2O Bygningsfysik
- Bygningsanatomi - klimaskærmen

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Bygningen baglæns:
Lennart fra Mangor og Nagel præsenterer Sundbyøster Skole af

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 15.45
Knudepunkter i klimaskærmen

Kl. 15.45 - 16.00
Opsamling, afrunding og morgendagens program

Modul 2 - dag 2

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
- Curtain Walls
- Bygningsanatomi - internt adskillende bygningsdele
- Komplekse Knudepunkter

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Knudepunktsproces

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 15.45
Opbygning af knudepunkter, fortsat
- Opsamling på knudepunkter

Kl. 15.45 - 16.00
Opsamling, afrunding og evaluering af modul 1


Modul 3 - dag 1

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
Byggesystemer
- principper og materialer
Installationer
- lodrette og vandrette føringsveje

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Bygningen baglæns:
Anita Lindholm Krak fra Lundgård og Tranberg præsenterer Kalvebod Fælled Skole

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 15.45
Facadesnittet
- om koblingen mellem byggesystem, føringsveje og facadeudtryk

Kl. 15.45 - 16.00
Opsamling, afrunding og morgendagens program

Modul 3 - dag 2

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
Komplekse normalkonstruktioner, tag
- det flade tag
- komplekse facader

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.00
Byggeskadefonden fortæller om typiske fejl og svigt i byggeriet.

Kl. 14.00 14.30
Kaffepause

Kl. 14.30- 15.45
Komplekse knudepunkter

Kl. 15.30 - 16.00
Opsamling og afrunding.
Evaluering af modul 3 og af kurset som helhed


Molio og Arkitektforeningen forbeholder sig ret til ændringer
Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.