Håndtering af skimmelsvampesager

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Tommy Bunch-Nielsen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
18.06.2019 09:00-16:30
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Håndtering af skimmelsvampesager er tilføjet til din indkøbskurv.
 
21.10.2019 09:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Håndtering af skimmelsvampesager er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Få konkrete værktøjer og aktuel byggeteknisk og juridisk viden

Formål
Mange professionelle parter i byggeriet, (bygherrer, boligselskaber, bygningssagkyndige i forsikringsbranchen samt administratorer og myndigheder) kan komme ud for at skulle håndtere en skimmelsvampesag. Dette kursus har til formål at hjælpe personer i berøring med skimmelsvampesager til at håndtere sagerne både korrekt og professionelt.

Problemstilling
Under de rette vækstbetingelser kan der optræde skimmelsvamp i bygninger. Ældre huse er især udsat for skimmelvækst, fordi de ofte har dårligt isolerede vinduer, vægge med kuldebroer, opstigende grundfugt mv. De kolde og fugtige overflader giver risiko for skimmelvækst.

I helt nye eller nyistandsatte bygninger kan der være problemer med fugt fra byggematerialerne, som først forsvinder efter et halvt til et helt år. Der har den seneste tid været flere eksempler på, at man har monteret elementer, der ikke har været tilstrækkeligt udtørret eller at der ikke har været sikret mod byggefugt. Det har medført vækst af skimmelsvamp i helt nyt byggeri.

Indhold
Uanset om du har med ældre ejendomme eller helt nybyggede ejendomme at gøre, kan du komme ud for at skulle håndtere en skimmelsvampesag. Det er i den forbindelse vigtigt at vide, hvordan du skal forholde dig og hvilke regler, der gælder på området. Hvis skimmelsvampesager ikke bliver grebet rigtig an fra starten, kan de udvikle sig til et mareridt uanset om du er udlejer, sagsbehandler, bygherre eller administrator.

På dette kursus får du viden om skimmelsvampenes vækststeder og vækstbetingelser, hvordan skimmelvækst kan forebygges, og du lærer, hvordan en ejendom kan saneres. Desuden lærer du at håndtere en skimmelsvampesag fra start til slut på en professionel måde. Du får også indblik i, hvordan du under en skimmelsaneringsproces skal kommunikere med de berørte parter, ikke mindst med beboerne i de berørte ejendomme.

På kurset får du viden om
- Vækstbetingelser og vækststeder for skimmelsvampe
- Skimmel og jura
- Skimmel i nybyggeri
- Målemetoder, herunder DNA-målinger
- Skimmelsaneringsprocessen
- Skimmel og kommunikation
- Eksempler på større sager samt syns- og skønssager

Efter kurset ved du
- Hvorfor og hvornår skimmelsvamp opstår
- Hvordan skimmelsvamp kan forebygges
- Hvad du kan gøre ved problemet, når det opstår
- Hvilke regler der gælder på området, og hvad du har pligt til
- Hvordan du skal kommunikere med de berørte parter

Målgruppe
Kurset er primært for bygherrer, ansatte i boligselskaber, bygningssagkyndige i forsikringsbranchen samt for administratorer, der kan tænkes at komme i berøring med skimmelsvampesager. Kurset er også relevant for entreprenører og rådgivere samt for alle andre, der vil blive klogere på skimmelsvamp.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik og adj. professor ved SBi
Seniorforsker Erik Brandt, SBi/AAU
Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater

Vores kursister siger
"Det var givende for mig som bygherreådgiver."
"Godt at det vekslede mellem Skimmelsvamp problematikken og jura i de sager der er kendte"
"Godt med flere fag blandt kursister som bidrog med mange aspekter"
"Advokatens indlæg var dejlig fri for oplæsning af slides - god øjenkontakt!"
"Hele delen omkring kommunikation er yderst vigtigt og tit lidt overset"
"Det var rigtig rart at gennemgå det juridiske aspekt samt kommunikationsdelen."
"Passende spørgelyst og "lærings veloplagt stemning"."
"Forsikringsforhold kan godt have en tendens til at blive kedeligt, men det blev formidlet på en god måde. Helt generelt blev alle emner præsenteret på en interessant måde, så det ikke blev kedeligt."
"Jeg oplevede en meget kompetent gennemgang af både den tekniske og juridiske del af skimmelsvampesager. Med min baggrund som bygningskonstruktør var mit personlige udbytte specielt stort på det juridiske, hvor det tekniske opsummerede, samt bidrog til min forhåndsviden. Kan klart anbefales."
"Dejligt at komme på et kursus, hvor det virkelig er kompetente undervisere, der ydermere forstår at holde indlæg på en "lun" måde, så man ikke sidder og falder hen. Store roser til alle tre herfra."


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.30
Velkomst og præsentation af dagens program og indlægsholdere

v/Kursusleder Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 09.30 - 10.30
Vækstbetingelser og vækststeder
- Vækstbetingelser
- Indeklima og fugtbelastninger
- Hvor finder vi skimmelsvampen
- Hvad er acceptabelt og hvad er uacceptabelt
- Lægelige vurderinger

v/Erik Brandt

Kl. 10.30 - 10.45
Pause

Kl. 10.45 - 12.00
Skimmel og jura
- Ejer/lejer/boligselskab
- Ejer/forsikringsselskab
- Følgeskade
- Sagsforløb
- Byggeskadeforsikring
- Myndigheders muligheder for at gribe ind
- Kommunal tilsynspligt

v/Simon Heising

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.30
Skimmel i nybyggeri
- Krav til fugtdokumentation
- Ingen skimmel

v/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 13.30 - 14.00
Typiske eksempler på større sager
- Syn og skøn
- Genhusning
- Nedrivning

v/ Erik Brandt og Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 14.00 - 14.15
Pause

Kl. 14.15 - 15.00
Skimmelsaneringsprocessen
- Skimmelundersøgelser
- Udbud af skimmelsanering
- Styring og kvalitetskontrol
- Saneringsmetoder
- Slutrengøring, inventar, indbo m.v.
- Ventilationsrengøring

v/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 15.00 - 15.15
Pause med kage

Kl. 15.15 - 16.15
Skimmel og kommunikation
- Når det er sket
- Under processen
- Efter sanering

v/Simon Heising

16.15 - 16.30
Afslutning og evaluering

v/de 3 undervisere

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.